Αναγνώριση αθλητικού σωματείου

Τα αθλητικά σωματεία μπορείτε να αιτηθείτε για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για συγκεκριμένο άθλημα ή κλάδο άθλησης.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: