Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητών απόφοιτων σχολών προπονητών

Οι προπονητές που είστε απόφοιτοι της σχολών προπονητών εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος.

Θα χρειαστεί να: 

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 


Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: