Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητών απόφοιτων ΣΕΦΑΑ και σχολών προπονητών ΓΓΑ

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος, όσοι προπονητές είστε απόφοιτοι της σχολής:

  • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) 
  • Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

Θα χρειαστεί να: 

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: