Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητών απόφοιτων πανεπιστημίου εξωτερικού

Οι προπονητές που είστε απόφοιτοι πανεπιστημίου εξωτερικού μπορείτε να αιτηθείτε για αναγγελία άσκησης επαγγέλματος.

Θα χρειαστεί να: 

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

 
Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: