Πράξεις χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων

Βρείτε αποφάσεις που αφορούν πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΤΕΕΑ).

Θα χρειαστείτε:

  • Τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ)
    της πράξης στη Διαύγεια
  • Τη Δασική Υπηρεσία και τοn Δήμο
  • Το ονοματεπώνυμο του αιτούντος
     

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: