Κάρτα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου Αθήνας

Για να εκδώσετε την κάρτα και να κυκλοφορείτε ελεύθερα στον δακτύλιο της Αθήνας, θα πρέπει το όχημά σας να είναι:

  • ηλεκτρικό
  • ή υβριδικής τεχνολογίας
  • ή τεχνολογίας Euro 5 ή Euro 6 και να εκπέμπει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από 140γρ/χλμ., ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιεί
  • ή τεχνολογίας Euro 4, αρκεί να χρησιμοποιεί εκ κατασκευής για την κίνησή του αέριο καύσιμο (υγραέριο ή φυσικό αέριο) και να εκπέμπει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από 140γρ/χλμ.

Βρείτε αν το όχημά σας πληροί μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του και στα πεδία:

  • V7, όπου αναγράφονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
  • V9, όπου αναγράφεται η οδηγία της ΕΕ με την οποία κατατάσσεται στους κανονισμούς Euro 4,5 ή 6
  • P3, όπου αναγράφεται ο τύπος καυσίμου του οχήματός σας

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail greenring@prv.ypeka.gr

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: