Γεωχωρικές πληροφορίες περιβάλλοντος και ενέργειας

Μπορείτε να δείτε σε χάρτες γεωχωρικές πληροφορίες για φαινόμενα του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος (π.χ. χάρτη μεταβολής πληθυσμού, χάρτη ποιότητας της ατμόσφαιρας, εδαφολογικό χάρτη κ.ά.)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: mapsportal@prv.ypeka.gr

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: