Προμήθεια ειδικού λογισμικού για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Οι μηχανικοί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και να παραγγείλετε το ειδικό λογισμικό για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης κτιρίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕνΑΚ).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: