Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

Στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο μπορείτε:

  • οι φορείς έργου να υποβάλετε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2
  • οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες να διεκπεραιώσετε μία αδειοδότηση
  • οι φορείς γνωμοδότησης να γνωμοδοτήσετε για συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • οι πολίτες ή οι περιβαλλοντικές οργανώσεις να ενημερώνεστε και να παρακολουθείτε την πορεία οποιασδήποτε περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή με τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα: τηλ. 210-641-7806 & 210-641-7714, e-mail help.eprm@prv.ypeka.gr

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: