Δελτία ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Παρακολουθήστε καθημερινά την κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αττική και τα Οινόφυτα Βοιωτίας με το ημερήσιο δελτίο τιμών.
Επίσης, ενημερωθείτε αν έγινε υπέρβαση των ορίων συναγερμού και ενημέρωσης για τις τιμές του Όζοντος.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: