Συμμετοχή προμηθευτών στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα για πώληση τεχνικού εξοπλισμού

Οι εταιρίες προμηθευτών χονδρικής / λιανικής δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα αγοράς τεχνικού εξοπλισμού από μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές και διαθέστε εξοπλισμό στους τελικούς δικαιούχους.

Μπορείτε να εγγραφείτε με έναν ή και με τους δύο από τους παρακάτω ρόλους, ως προμηθευτής:

  • χονδρικής για έγκριση συγκεκριμένων μοντέλων εξοπλισμού προς επιχορήγηση
  • λιανικής για διάθεση του εγκεκριμένου εξοπλισμού σε δικαιούχους του προγράμματος

Θα χρειαστεί να εγγραφεί στην υπηρεσία ο αντιπρόσωπος του προμηθευτή.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: