Ψηφιακές βιβλιοθήκες

Αποκτήστε ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα ψηφιακά αποθετήρια, τις βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (σχολεία, ανώτατη εκπαίδευση, διά βίου μάθηση).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: