Παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσιο ΙΕΚ

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό σας όσοι:

  • συμμετείχατε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021
  • είστε τελειόφοιτοι που αποκτήσατε απολυτήριο Λυκείου το 2021, ανεξάρτητα από το αν συμμετείχατε ή όχι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους

Αφορά στο Α' εξάμηνο κατάρτισης χειμερινού εξαμήνου 2021 και τις ειδικότητες Δημόσιων ΙΕΚ που εποπτεύονται είτε από:

  • το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • το Υπουργείο Υγείας
  • το Υπουργείο Τουρισμού
  • τον ΟΑΕΔ

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Δείτε όσους δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες στις πληροφορίες.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του δελτίου είναι η Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: