Συμμετοχή τουριστικών γραφείων στην Αγροτική Εστία

Τα τουριστικά γραφεία που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

Τα τουριστικά γραφεία που θα επιλεγούν θα παρέχουν δωρεάν τουριστικές εκδρομές στους δικαιούχους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: