Συμμετοχή καταλυμάτων στην Αγροτική Εστία

Τα καταλύματα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

Τα καταλύματα που θα επιλεγούν θα παρέχουν δωρεάν παραμονή στους δικαιούχους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: