Συμμετοχή βιβλιοπωλείων στην Αγροτική Εστία

Τα βιβλιοπωλεία που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων της Αγροτικής Εστίας μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

Τα βιβλιοπωλεία που θα επιλεγούν θα παρέχουν στους δικαιούχους βιβλία και εκδόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: