Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (ΟΑΕΔ)

Οι επιχειρηματίες μπορείτε να λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές για την ενίσχυση της επιχείρησης σας σε θέματα θέσεων εργασίας,  κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myOAEDlive για να εξυπηρετηθείτε από εργασιακό σύμβουλο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο σύμβουλος θα απαντήσει σε τυχόν απορίες σας για τη διαδικασία.

Κατά την τηλεδιάσκεψη με την βοήθεια του συμβούλου μπορείτε:

  • να ζητήσετε προσωπικό χωρίς επιδότηση από τον ΟΑΕΔ
  • να ενημερωθείτε για προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία / διατήρηση νέων θέσεων εργασίας
  • να ενημερωθείτε για προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας - πρακτικής άσκησης
  • να ενημερωθείτε για προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: