Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους ανέργους (ΟΑΕΔ)

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μπορείτε να λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myOAEDlive για να εξυπηρετηθείτε από εργασιακό σύμβουλο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο σύμβουλος θα απαντήσει σε τυχόν απορίες σας για τη διαδικασία.

Κατά την τηλεδιάσκεψη με την βοήθεια του συμβούλου μπορείτε:

  • να καθορίσετε τους επαγγελματικούς σας στόχους
  • να συντάξετε το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) για την ένταξη / επανένταξή σας στην αγορά εργασίας
  • να εκδώσετε συστατικά σημειώματα για να βρείτε εργασία

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης με διερμηνεία σε άλλες γλώσσες ή στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: