Συμβουλευτικές υπηρεσίες από το δίκτυο EURES

Mπορείτε να λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myOAEDlive για να εξυπηρετηθείτε από σύμβουλο του δικτύου EURES που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Πληροφορίες μπορούν να λάβουν:

  • τα άτομα που αναζητούν θέσεις εργασίας, προγράμματα κινητικότητας καθώς και συνθήκες διαβίωσης στις χώρες αυτές
  • οι εργοδότες που αναζητούν προσωπικό, την διαδικασία δημοσίευσης θέσεων εργασίας και προγράμματα κινητικότητας  

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο σύμβουλος θα απαντήσει σε τυχόν απορίες σας για τη διαδικασία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: