Πρόγραμμα ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους με πιστοποίηση

Οι άνεργοι, μπορείτε να συμμετέχετε σε δωρεάν πρόγραμμα ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης, αρκεί να έχετε:

  • ενεργό δελτίο ανεργίας
  • ηλικία έως 29 ετών
  • αποφοιτήσει τουλάχιστον από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • γνώσεις Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 γλωσσομάθειας (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ)
  • γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών Α’ επιπέδου (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ)

Το πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα  και παρέχει  δωρεάν πιστοποίηση σε 4 θεματικά αντικείμενα:

  • IT Support Specialist Certificate
  • UX Designer Certificate
  • Project Manager Certificate
  • Data Analyst Certificate

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ή στον ΟΑΕΔ.

Οι επιτυχόντες θα λάβετε ενημερωτικό e-mail από τον ΟΑΕΔ για την οριστική επιλογή σας στο πρόγραμμα.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: