Πρόγραμμα κατάρτισης "Καινοτόμες μέθοδοι στον αγροτικό τομέα"

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ μπορείτε να συμμετέχετε στο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο “Καινοτόμες μέθοδοι στον αγροτικό τομέα”, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον ΟΑΕΔ αρκεί να: 

  • έχετε ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης. 
  • έχετε  ηλικία από 18 έως 60 ετών.
  • έχετε αποφοιτήσει από Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με πτυχίο σε συναφείς ειδικότητες με το αντικείμενο.
  • έχετε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ).

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ή στον ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα λάβουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι επιτυχόντες θα λάβετε ενημερωτικό e-mail από τον ΟΑΕΔ για την οριστική επιλογή σας στο πρόγραμμα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: