Πιστωτικά σημειώματα αγοράς βιβλίων σε άνεργους νέους – πρόγραμμα Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΑΕΔ)

Οι άνεργοι μέχρι 24 χρόνων μπορείτε να λάβετε επιταγή αξίας 20€ για την αγορά βιβλίων από βιβλιοπωλεία ή εκδοτικούς οίκους που περιλαμβάνονται στο μητρώο Παρόχων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Η παροχή γίνεται στα πλαίσια προγράμματος του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Θα χρειαστείτε είτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σας στο Taxisnet
  • τους κωδικούς του ΟΑΕΔ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: