Πάροχοι βιβλίων σε άνεργους νέους – πρόγραμμα Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΑΕΔ)

Οι επιχειρήσεις μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για να συμμετέχετε ως πάροχοι στο πρόγραμμα αγοράς βιβλίων από νέους ανέργους μέχρι 24 χρόνων και να συμπεριληφθείτε στο μητρώο Παρόχων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Η παροχή γίνεται στα πλαίσια προγράμματος του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Θα χρειαστείτε είτε τους:

  • προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σας στο Taxisnet
  • κωδικούς του ΟΑΕΔ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: