Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης εποχικά απασχολούμενων στον τουριστικό κλάδο σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Όσοι εργάζεστε εποχιακά στον τουριστικό τομέα και λαμβάνετε ή λάβατε τακτική επιδότηση από τον Σεπτέμβριο 2019 ως τον Μάρτιο 2020 μπορείτε να κάνετε αίτηση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΟΠΑ.

Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και αρχικά θα επιλεγούν 100 άτομα που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • ηλικία 18-49 ετών
  • απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • γνώσεις Η/Υ, με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ
  • γνώσεις Αγγλικών επιπέδου Β1, όπως αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ

Θεματικές ενότητες προγράμματος
Μπορείτε να επιλέξετε μία από αυτές:

  • Ψηφιακό μάρκετινγκ και κοινωνικά δίκτυα (e-DigiMa), διάρκεια 40 ώρες
  • Επιχειρηματικές εφαρμογές με το MS Excel, διάρκεια 45 ώρες
  • Διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης της προσωπικής εικόνας στο πλαίσιο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός ατόμου (Personal branding), διάρκεια 36 ώρες
  • Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, διάρκεια 25 ώρες

Υποβάλετε την αίτησή σας από 10/12/2020 ως 16/12/2020.

Θα χρειαστεί: 

  • να εισάγετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να επισυνάψετε τον τίτλο σπουδών σας, τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ και Αγγλικών και την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (βρείτε το κείμενο στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Έχετε δικαίωμα ένστασης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.

Μετά τα τελικά αποτελέσματα, όσοι επιλεγείτε θα ενημερωθείτε με e-mail από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το πώς θα εγγραφείτε μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες.

Όσοι ολοκληρώσετε με επιτυχία το πρόγραμμα, θα πάρετε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που θα περιλαμβάνει το αντικείμενο του προγράμματος, τις θεματικές του ενότητες και τη μεθοδολογία εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκε.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: