Ένταξη μελών και εταίρων στο δίκτυο EURES (EURopean Employment Services)

Οι Οργανισμοί και Φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να ενταχθούν ως μέλη και εταίροι του δικτύου EURES (EURopean Employment Services) στην Ελλάδα μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Θα χρειαστούν:

  • είτε τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς του ΟΑΕΔ

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: