Ενημέρωση στοιχείων μητρώου ανέργων του ΟΑΕΔ

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία σας στο μητρώο ανεργίας, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myOAEDlive για να εξυπηρετηθείτε από  εξειδικευμένο υπάλληλο  του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο σύμβουλος θα απαντήσει σε τυχόν απορίες σας για τη διαδικασία.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης με διερμηνεία σε άλλες γλώσσες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: