Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την πρόσληψή σας στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2020-2021.

Πρόκειται για θέσεις έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: