Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας

Οι εργαζόμενες μητέρες μπορείτε να ζητήσετε ειδική άδεια διάρκειας έως 6 μήνες για την ανατροφή του παιδιού σας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αρκεί να:

  • είστε ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ
  • απασχολείστε σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση


Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη σας μετά τη λήξη της:

  • άδειας κυοφορίας και λοχείας
  • άδειας ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο
  • ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις ετήσιες προθεσμίες.


Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς του ΟΑΕΔ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: