Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εγγραφής για τις νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ. 
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς / κηδεμόνες που επιθυμείτε να φιλοξενηθούν τα παιδιά σας στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2021-2022, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής από Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 μέχρι την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, στις συμπληρωματικές θέσεις.

Οι γονείς και οι ασκούντες την επιμέλεια μπορείτε να κάνετε αίτηση εγγραφής των παιδιών σας (από 8 μηνών την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση-γεννημένα έως 31 Μαρτίου 2019) σε βρεφονηπιακό σταθμό του ΟΑΕΔ, αρκεί είτε να:

 • εργάζεστε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και το 2020 να πραγματοποιήσατε τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας
 • είστε μητέρα που ως εργαζόμενη λάβατε από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας το 2020
 • είστε άνεργοι που λάβατε τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας το 2020
 • συγκεντρώνετε τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας)

Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον ΑΜΚΑ των γονέων και του παιδιού
 • στοιχεία επικοινωνίας
 • εκκαθαριστικό σημείωμα 2020
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • πιστοποιητικά γέννησης και υγείας του παιδιού
 • βεβαίωση εργασίας μητέρας - πατέρα
 • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • άδεια νόμιμης παραμονής (οι αλλοδαποί)

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για κάποιες κατηγορίες ωφελούμενων, καθώς και τις προϋποθέσεις επισύναψης ή αποστολής των δικαιολογητικών θα τα δείτε στην Περιγραφή Προγράμματος.

Στη συνέχεια, οι αιτήσεις μοριοδοτούνται αυτόματα και καταρτίζονται πίνακες επιλεγμένων και αναπληρωματικών βρεφών – νηπίων.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: