Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους (Coursera)

Οι άνεργοι μπορείτε να συμμετέχετε σε δωρεάν πρόγραμμα σε σειρές μαθημάτων της εταιρίας Coursera, αρκεί:

  • να έχετε ενεργή κάρτα ανεργίας

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ή στον ΟΑΕΔ

Το πρόγραμμα θα παρέχει δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Coursera, έως την 15/02/2021, σε τουλάχιστον 78 σειρές μαθημάτων υποτιτλισμένων στα ελληνικά καθώς και σε επιπλέον 3.800 αγγλόφωνες σειρές μαθημάτων.

Παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δωρεάν πιστοποιητικού παρακολούθησης από την Coursera σε όσους ωφελούμενους ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα που θα επιλέξουν.

Οι επιτυχόντες θα λάβετε ενημερωτικό e-mail από τον ΟΑΕΔ για την οριστική επιλογή σας στο πρόγραμμα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: