Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

Μπορείτε να λάβετε βοήθημα ανεργίας όσοι ασφαλισμένοι του eΕΦΚΑ είστε αυτοτελώς / ανεξαρτήτως απασχολούμενοι, έχετε διακόψει την επαγγελματική σας δραστηριότητα και ήσασταν ασφαλισμένοι:

  • στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
  • στον Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τ. ΕΤΑΠ. – ΜΜΕ)
  • στον Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ στον τ. τομέα ΤΣΜΕΔΕ και τ. τομέα ΤΣΑΥ).

Επιπλέον οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ - τέως ΕΤΑΑ που δεν έχετε διακόψει την επαγγελματική σας δραστηριότητα, μπορείτε να λάβετε το βοήθημα ανεργίας μετά από έλεγχο κριτηρίων.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: