Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

Εκδώστε βεβαίωση χρόνου ανεργίας:

  • για τη σημερινή σας κατάσταση
  • για συγκεκριμένη χρονική περίοδο
  • για την περίοδο επιδοτούμενης ανεργίας

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς πρόσβασης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Η βεβαίωση που θα εκδώσετε έχει μοναδικό αριθμό αναφοράς, για να μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα της.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: