Ανανέωση δελτίου ανεργίας

Ανανεώστε ηλεκτρονικά το δελτίο ανεργίας σας στο χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών πριν και 5 εργάσιμων ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος.

Θα χρειαστείτε:

  • είτε κλειδάριθμο από ένα Κέντρο προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔ
  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Εναλλακτικά, μπορείτε να πάτε σε ένα ΚΕΠ με:

  • τον ΑΦΜ σας
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • ένα αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο)

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: