Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ

Οι αιτήσεις και η μοριοδότηση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ γίνονται ηλεκτρονικά.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: