Αίτηση για χορήγηση παροχών μητρότητας

Υποβάλετε αίτηση για να λάβετε την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας και συμπληρωματικές παροχές μητρότητας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς του ΟΑΕΔ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: