Καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας

Οι δικηγόροι μπορείτε να καταχωρίσετε στοιχεία προς δημοσίευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Θα χρειαστείτε τόσο τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet όσο και τους κωδικούς σας πρόσβασης στο portal της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: