Επιδότηση δανείων επιχειρήσεων πληγέντων κορωνοιού - Γέφυρα ΙΙ

Αν έχετε αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του COVID-19, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιδότηση της δόσης των επιχειρηματικών δανείων σας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Εφόσον η αίτησή σας πληροί τις προϋποθέσεις, θα εγκριθεί το ποσοστό της συνεισφοράς του Δημοσίου και από τον επόμενο μήνα θα λαμβάνετε επιδότηση για συνολικά 8 μήνες.

Σημειώστε πως εάν αποτελείτε φυσικό πρόσωπο (δηλ. ατομική επιχείρηση), τότε την αίτηση υποβάλλετε τόσο εσείς, όσο και σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη.

Υποβάλετε την αίτησή σας μέχρι τις 9 Μαΐου. 

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε "Βοήθεια" και στη συνέχεια "Ερωτήματα".

Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ιδιότητες (αιτών, σύζυγος, εξαρτώμενο μέλος) που ισχύουν για το πρόσωπό σας:
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: