Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας- Δημοσιεύσεις

Μπορείτε να βρείτε τα δημοσιευμένα στοιχεία των αιτήσεων εξυγίανσης και των αιτήσεων πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Θα χρειαστείτε να γνωρίζετε τα:

  • αριθμός δημοσίευσης
  • Πρωτοδικείο κατάθεσης
  • γενικός αριθμός κατάθεσης (ΓΑΚ)
  • ειδικός αριθμός κατάθεσης (ΕΑΚ)
  • ημερομηνία καταχώρησης
     

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: