Δημιουργία και έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης

Εκκινήσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών για την έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης μίας επιχείρησης.
Θα πρέπει να:

  • δημιουργήσετε τον ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης
  • καταχωρήσετε τα απαραίτητα στοιχεία 
  • επιλέξετε εμπειρογνώμονα που θα συντάξει την έκθεση που συνοδεύει την αίτηση σας

Τη διαδικασία μπορεί να εκκινήσει:

  • ο οφειλέτης 
  • ένας θεσμικός πιστωτής (ΑΑΔΕ. / ΕΦΚΑ / χρηματοπιστωτικά ιδρύματα / εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ)
  • ένας μη θεσμικός πιστωτής 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε ""Βοήθεια"" και στη συνέχεια ""Ερωτήματα"".

Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ιδιότητες (αιτών – οφειλέτης, αιτών – θεσμικός πιστωτής, αιτών – μη θεσμικός πιστωτής) που ισχύουν για το πρόσωπό σας:

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: