Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ)

Μάθετε την αντικειμενική αξία των ακινήτων σας με τον Αντικειμενικό Προσδιορισμό Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ).

Η υπηρεσία είναι καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: