Αίτηση πρώτης αρωγής και απαλλαγής ΕΝΦΙΑ πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου-Αυγούστου 2021 (Αρωγή)

 

Οι πληγέντες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου και έως την 13η Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την χορήγηση:

 

  • Οικονομικής ενίσχυσης για κατοικίες και κτιριακές εγκαταστάσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής
  • Οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής
  • Οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών
  • Απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα έτη 2021, 2022 και 2023

Θα χρειαστείτε:

  • Τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet
  • Τα στοιχεία για το κτίριο που έχει πληγεί (διεύθυνση, χρήση, καταλληλότητα κτιρίου για χρήση κ.α.)
  • Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σας (ΙΒΑΝ)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30/09/2021.

Ειδικά, για την έγκαιρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του 2021 η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10/09/2021.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: