Πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας

Μπορείτε να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής σας για την έκδοση άδειας παραμονής.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: