Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

Οι εργοδότες μπορείτε να κάνετε αίτηση για να προσλάβετε πολίτη τρίτης χώρας, για εποχική απασχόληση σε αγροτικές εργασίες. Η μετάκληση μπορεί να γίνει για πολίτες που η ηλικία τους δεν ξεπερνά τα 60 έτη.

Θα χρειαστεί να καταχωρίσετε για τον εργαζόμενο που ενδιαφέρεστε:

  • επώνυμο, όνομα, ημερομηνία / χώρα γέννησης και ιθαγένειας για τον ίδιο
  • επώνυμο, όνομα του πατέρα και της μητέρας του
  • τα στοιχεία του διαβατηρίου του (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης και λήξης του και χώρα έκδοσης)

Πότε υποβάλλεται η αίτηση:
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 15/6/2021 και λήξης η 30/9/2021.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΦΜ σας
  • τον αριθμό δελτίου αστυνομικής σας ταυτότητας (ΑΔΤ)
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)
  • τον κωδικό πληρωμής του απαραίτητου εξοφλημένου παράβολου


Δείτε στο Πληροφοριακό υλικό τα έγγραφα που θα πρέπει να επισυνάψετε μαζί με την αίτηση σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: e-rvsupport@migration.gov.gr.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: