Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Αιτηθείτε την χορήγηση άδειας διαμονής σας για εξαιρετικούς λόγους.
Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση:

  • οι ενήλικες που έχετε συμπληρώσει επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα
  • οι γονείς ή κηδεμόνες για ανήλικα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας σας
  • οι γονείς ανήλικων ημεδαπών

Θα χρειαστείτε:

  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • τον κωδικό πληρωμένου παραβόλου όπου απαιτείται
  • τα στοιχεία του διαβατηρίου σας, καθώς και τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας σας
  • να μεταφορτώσετε αρχείο άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, εάν δεν έχετε διαβατήριο, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους που δεν έχετε διαβατήριο, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που υποστηρίζουν την δήλωση σας
  • να μεταφορτώσετε αρχείο επίσημης εξουσιοδότησης σε μορφή pdf εάν δεν είσαστε ο γονέας ή ο κηδεμόνας του ανήλικου που αφορά η αίτηση
  • να μεταφορτώσετε αρχεία με τα απαιτούμενα ανά κατηγορία δικαιολογητικά

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: