Ημερομηνία ανανέωσης δελτίων αιτούντων διεθνούς προστασίας

Βρείτε την ημερομηνία που λήγει το δελτίο σας.

Θα χρειαστείτε τον αριθμό υπόθεσης ασύλου.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: