Έλεγχος απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε κατόχους Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ)

Μάθετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) που σας αποδόθηκε.

Η αυτόματη απόδοση του ΑΦΜ θα γίνει εάν είστε σε ηλικία ίση ή άνω των 18 ετών και έχετε ΔΑΔΠ σε ισχύ.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: