Βεβαίωση παράτασης ισχύος άδειας διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών

Οι πολίτες τρίτων χωρών μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας διαμονής σας.

Συγκεκριμένα, για οριστικούς τίτλους διαμονής και βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης που έληξαν ή θα λήξουν:

  • από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 31 Ιουλίου 2020, μπορείτε να πάρετε παράταση ως 31 Μαρτίου 2021 
  • από 1 Αυγούστου 2020 μέχρι και 31 Μαρτίου 2021 μπορείτε να πάρετε παράταση για 8 ακόμη μήνες

Θα χρειαστεί:

  • να εγγραφείτε στην πλατφόρμα ραντεβού για επίδοση / ανανέωση άδειας διαμονής
  • να συμπληρώσετε το είδος και τον αριθμό του τίτλου διαμονής σας

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: