Βεβαίωση κατάστασης αιτήματος

Μπορείτε να ζητήσετε τις παρακάτω βεβαιώσεις σχετικά με το αίτημά σας για δελτίο ασύλου: 

  • βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για χορήγηση διεθνούς προστασίας, καθώς και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η σχετική διαδικασία
  • βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής σας
  • βεβαίωση αλλαγής των βασικών σας στοιχείων μετά από αίτησή σας
  • βεβαίωση απώλειας του δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας
  • βεβαίωση απώλειας της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: