Αίτηση χορήγησης αντιγράφων

Μπορείτε να πάρετε τα παρακάτω αντίγραφα από τον φάκελο σας:

  • αίτησης για διεθνή προστασία
  • πρακτικού τής συνέντευξης
  • ηχητικού αρχείου τής συνέντευξης
  • απόφασης για την αίτηση για διεθνή προστασία
  • απόφασης για την αίτηση αλλαγής των βασικών στοιχείων όλου του φακέλου

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: