Αίτηση κατάθεσης εγγράφων

Μπορείτε να ενημερώσετε τον φάκελό σας με τα παρακάτω έγγραφα:

  • διαβατήριο
  • ταυτότητα
  • ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης / γάμου / θανάτου
  • δικαστικές αποφάσεις
  • ιατρικές γνωματεύσεις
  • υπομνήματα
  • έγγραφα για το καθεστώς διαμονής μέλους της οικογένειάς σας σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: